Voorwaarden
24 uur op 24
- via onze website www.dave-leuven.be
steeds een internetkorting van 5%
- via onze fax 016 / 29 14 92
 
van 6u tot 13u
- per telefoon op nr 016 / 20 44 80
rechstreeks contact met Lieve of Sylvia
meteen alle gewenste informatie
 
in uiterste nood
- op ons antwoordapparaat tussen 13u en 6u
ganse avond en nacht bereikbaar
deze oproepen worden pas verwerkt na 8:00 uur

Hoeveel bestellen?

Tips bij het bestellen

- Zoeken naar een product kan makkelijk via de zoekfunctie van de browser (control + f)

- Bestellen van een product in een andere eenheid kan door instructies te schrijven bij de opmerking van de bestellijn. Bv bananen zijn per kilo maar U kan het bestel-vakje voor aantal eenheden leeglaten en bij de opmerking schrijven '5 stuks'.

ZEER BELANGRIJK - BESTEL VIA ONZE WEBSITE

Bestellingen die wij via onze website ontvangen zijn rechtstreeks

geïntegreerd in ons programma 'magazijnbeheer'. Hierdoor sluiten wij

ongewilde menselijke fouten uit en besparen op het nachtwerk van onze

bedienden die elke dag om 4:00 uur 's morgens aan de slag gaan.

Bovendien krijgt u een internetkorting van 5 %

kunnen geleverd worden
tussen 6:00 en 13:00 uur
de volgende dag tussen 6-13u
tenzij anders afgesproken
 

ZEER BELANGRIJK

Het uur van levering is variabel en afhankelijk van het aantal stopplaatsen op die dag in die ronde. Producten die je vroeg nodig hebt kan je beter daags voordien laten leveren.

Bij de levering zal de koper de goederen nazien wat betreft hun kwaliteit, hoeveelheid en prijs. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.

Binnen brabant
Vanaf 25 € leveren wij GRATIS binnen Brabant
Voor bestellingen kleiner dan 25 € is de leveringskost 8€ vanaf 01-01-2021


Buiten brabant
Voor alle bestellingen buiten Brabant is de leveringskost steeds 8 €
PLUS 0,65 € per km tussen DáVé en het leveringsadres.


Indien je bestelt via onze website
krijg je steeds een internetkorting van 5%
Je kan je bestelling ook afhalen in ons magazijn
Wij zetten alles klaar tegen het afgesproken uur
of je komt je produkten zelf uitkiezen
 
 
Indien je komt afhalen in ons magazijn, contant betaalt
en geen vervallen facturen hebt, krijg je steeds een
 
afhaalkorting van 10%
De Facturen zijn kontant betaalbaar in Leuven ten laatste op hun vervaldatum. Bij laattijdige betaling zullen wij van rechtwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aanrekenen van 1% per maand op alle vervallen bedragen.
 
Bovendien zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 15% op de totaal openstaande som, met een minimum van € 500 voor de incasso kosten.
 
Wij behouden ons tevens het recht voor om nog slechts te leveren tegen cash betaling of na het plaatsen van een waarborg in geld.
 
In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.


Domiciliering
Om laattijdige betalingen te vermijden kan u beroep doen op onze dienst domiciliering. De betaling wordt dan bij uw bank opgevraagd exact op de vervaldatum van het factuur.