Voorwaarden
24 uur op 24
- via onze website www.dave-leuven.be
steeds een internetkorting van 5%
- via onze fax 016 / 29 14 92
 
van 6u tot 16u
- per telefoon op nr 016 / 20 44 80
rechstreeks contact met Lieve, Nadine of Warda
meteen alle gewenste informatie
 
in uiterste nood
- op ons antwoordapparaat tussen 16u en 6u
ganse avond en nacht bereikbaar
deze oproepen worden pas verwerkt na 8:00 uur

ZEER BELANGRIJK - BESTEL VIA ONZE WEBSITE

Bestellingen die wij via onze website ontvangen zijn rechtstreeks

geïntegreerd in ons programma 'magazijnbeheer'. Hierdoor sluiten wij

ongewilde menselijke fouten uit en besparen op het nachtwerk van onze

bedienden die elke dag om 4:00 uur 's morgens aan de slag gaan.

Bovendien krijgt u een internetkorting van 5 %

GRAAG BESTELLINGEN VAN TEN MINSTE 100 €

Wij doen niet moeilijk maar streven naar een minimum gemiddelde van 100 € om

de leveringskost betaalbaar te houden. Eventueel om de twee dagen laten leveren is

misschien al een oplossing. Surf ook eens naar onze diverse voeding. Wellicht vindt je

hier interessante artikels om uw omzet te verhogen. Suggesties om nog andere

producten in ons assortiment op te nemen zijn steeds welkom.

ZELF AFHALEN IN ONS MAGAZIJN

Zelf afhalen kan aan elk bedrag. Wij zetten uw bestelling met zorg klaar tegen het

afgesproken uur. Je kan in ons magazijn binnen rijden en hebt bijna geen tijdverlies.

Wij besparen op kosten van voertuigen en moeilijk te vinden chauffeurs.

Indien je onmiddellijk betaalt en geen achterstallige facturen hebt krijg je bovendien

EEN AFHAALKORTING VAN 10 %

kunnen geleverd worden
tussen 6:00 en 12:00 uur
tussen 8:00 en 14:00 uur
ten vroegste de volgende dag
tenzij anders afgesproken
 

ZEER BELANGRIJK

Het uur van levering is variabel en afhankelijk van het aantal stopplaatsen op die dag in die ronde. Producten die je vroeg nodig hebt kan je beter daags voordien laten leveren.

Bij de levering zal de koper de goederen nazien wat betreft hun kwaliteit, hoeveelheid en prijs. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.

Binnen brabant
GRATIS
Buiten Brabant
Volgens afspraak


Indien je bestelt via onze website
krijg je steeds een internetkorting van 5%
Je kan je bestelling ook afhalen in ons magazijn
Wij zetten alles klaar tegen het afgesproken uur
of je komt je produkten zelf uitkiezen
 
 
Indien je komt afhalen in ons magazijn, contant betaalt
en geen vervallen facturen hebt, krijg je steeds een
 
afhaalkorting van 10%
De Facturen zijn kontant betaalbaar in Leuven ten laatste op hun vervaldatum. Bij laattijdige betaling zullen wij van rechtwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aanrekenen van 1% per maand op alle vervallen bedragen.
 
Bovendien zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 15% op de totaal openstaande som, met een minimum van € 500 voor de incasso kosten.
 
Wij behouden ons tevens het recht voor om nog slechts te leveren tegen cash betaling of na het plaatsen van een waarborg in geld.
 
In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.


Domiciliering
Om laattijdige betalingen te vermijden kan u beroep doen op onze dienst domiciliering. De betaling wordt dan bij uw bank opgevraagd exact op de vervaldatum van het factuur.